Oblečme si vajíčko

Punčoška

6 řetízkových ok spojíme pevným okem do kruhu.

Dále háčkujeme v kruhových řadách, každou kruhovou řadu končíme pevným okem do třetího řetízkového oka ze začátku řady.

1.kr.ř.: háčkujeme přímo do kruhu z 6řo, 3 řo, 1 DS, (2 řo, 2 DS) závorku opakujeme 5x, řadu končíme 2 řo.

2.kr.ř.: pevnými oky přejdeme pod 2 řo předcházející řady, 3 řo, 1 DS, 2 řo, 2 DS pod smyčku ze 2 řo, (2 DS, 2 řo, 2 DS ), závorku opakujeme 5x. 

3.kr.ř.: pevnými oky přejdeme pod 2 řo předcházející řady, 3 řo, 1 DS, 2 řo, 2 DS pod smyčku ze 2 řo,       (2 DS, 2 řo, 2 DS, 1 řo), závorku opakujeme 5x.

4.-8.kr.ř.: pevnými oky přejdeme pod 2 řo předcházející řady, 3 řo, 1 DS, 2 řo, 2 DS pod smyčku ze 2 řo,   (2 DS, 2 řo, 2 DS, 2 řo), závorku opakujeme 5x.

9.kr.ř.: pevnými oky přejdeme pod 2 řo předcházející řady, 3 řo, 1 DS, 2 řo, 2 DS pod smyčku ze 2 řo,        (2 DS, 4 řo, 2 DS, 1 řo), závorku opakujeme 5x.

Navlečeme na vajíčko a šňůrku navlékneme pod 4 řetízková oka z předcházející řady a stáhneme…zavážeme a máme hotovo. Pokud máme větší vajíčko, nebo tenčí přízi ( já háčkuji z Maxi či Moniky ) přidáme 1 řadu navíc.

 

Tulipánek

Háčkujeme stejně jako punčošku až do 7.kr.ř.

8.kr.ř.: pevnými oky přejdeme pod 2 řo předcházející řady, 3 řo, 1 DS, 4 řo, 2 DS pod smyčku ze 2 řo, (1 řo, 2 DS, 4 řo, 2 DS), závorku opakujeme 5x.

9. kr.ř.: pevnými oky přejdeme pod 4 řo předcházející řady, 3 řo, 9 DS pod smyčku ze 4 řo, 1 KS pod smyčku z 1 řo, (10 DS pod smyčku ze 4 řo, 1 KS pod smyčku z 1 řo), závorku opakujeme 5x.

Opět jsem háčkovala z Moniky a Maxi.

Navlékneme na vajíčko a je to.